Home

 New Talents Jazz Orchestra

 

Umbria Jazz 2018

 

“Our Monk”

 

22 Luglio 2018 – ore 17:00

 

Teatro Morlacchi (Perugia)

 

AudMagazine_luglio2018_bozza11_pag18_NTJO(1)-1

 

 

 

Tour estivo 2018